Čuvari sretnog djetinjstva

Online glasanje zajednice za 10 najboljih ideja u okviru izazova “Čuvari sretno djetinjstvo” je završeno.

Listu finalista možete pogledati ovdje.

Uslovi konkursa dostupni su ovdje.

 

Obećanje za sretno djetinjstvo

Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, bez obzira na to ko je, kakvo je i odakle.

Svako dijete ima pravo na odrastanje bez fizičkog povređivanja, koje je neprihvatljivo, bez obzira na to vide li se ožiljci ili ne.

Djeca su mali ljudi i sve što trebamo je pažljivo ih slušati, pružiti im mogućnost da govore o stvarima koje ih se tiču i vjerovati im. Pozitivnim primjerom, razgovorom i poticajem, riješit ćemo probleme i naučiti djecu da razlikuju dobro od lošeg ponašanja. Batinom ćemo samo povrijediti dijete.

Jednaka prava, ali posebnu pažnju trebaju djeca sa poteškoćama u razvoju. Poteškoće u razvoju djeteta ne smiju biti prepreka njihovom uključivanju u društvo.

Djeca sa fizičkim ili mentalnim smetnjama trebaju uživati pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju razvoj, dostojanstvo, unaprijeđuju samopouzdanje i olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici.

Zato obećavam da ću na svaki način, koji mi je dostupan, dati svoju podršku:

 • Da se omogući jednako pravo na pristup svim nivoima obrazovanja djeci sa smetnjama u razvoju, bez obzira na to u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive;
 • Da svako dijete sa poteškoćama u razvoju u Bosni Hercegovini ima jednaka prava pred obrazovnim,zdravstvenim i socijalnim institucijama, a da zaposleni u tim institucijama budu spremni da sa njima rade poštujući njihova prava i integritet;
 • Da roditelji i staratelji dobiju podršku u odgoju djece i pozitivnim metodama discipliniranja
 • Da svi nadležni organi postupaju u skladu sa propisima i reaguju na svako nasilje nad djecom;
 • Da se uspostavi SOS telefonska linija putem koje će svako dijete moći da zatraži pomoć i podršku;
 • Da svi u društvu, na vrh liste svojih prioriteta stave ostvarenje prava djece;
 • Da stvaramo generacije koje odrastaju sretno.

Obećanje dajem kao Glasnogovornik sretnog djetinjstva!

Potpisujem!  potpisnika

Lokalno: 201, Dodatno:

Obećanje za sretno djetinjstvo

 • Sva djeca imaju pravo na sretno djetinjstvo, bez obzira na bilo koje njihovo lično svojstvo ili mjesto gdje su rođena.
 • Fizičko kažnjavanje djece je neprihvatljivo, posljedice ostaju cijelog života, a sva djeca imaju pravo na djetinjstvo bez batina.
 • Djeci treba vjerovati, slušati ih, i pružiti im mogućnost da kažu svoje mišljenje o stvarima koje ih se tiču.
 • Razgovor, pozitivan primjer i nježna disciplina, snažniji su od svake batine.
 • I djeca koja su nasilna, zaslužuju posvećenost i ljubav kao jedini put prema promjeni ponašanja.
 • Poteškoće u razvoju djeteta ne smiju biti prepreka njihovom uključivanju u društvo.
 • Djeca sa poteškoćama u razvoju imaju jednako pravo na školovanje, zdravstvenu zaštitu, ljubav i sretno djetinjstvo.
 • Djeca sa fizičkim ili mentalnim smetnjama trebaju uživati pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, unaprijeđuju samopouzdanje i olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici.

Zato obećavam da ću dati svoju podršku:

 • Da se omogući jednako pravo na pristup svim nivoima obrazovanja djeci sa smetnjama u razvoju, bez obzira na to u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive;
 • Da svako dijete sa poteškoćama u razvoju u Bosni Hercegovini ima jednaka prava pred zdravstvenim i socijalnim institucijama, a da zaposleni u tim institucijama budu spremni da sa njima rade poštujući njihov integritet;
 • Da roditelji/hranitelji prestanu fizički kažnjavati djecu;
 • Da se izvrše neophodne izmjene/dopune postojećih porodičnih zakona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u vezi sa izričitom zabranom fizičkog kažnjavanja djece;
 • Da svi nadležni organi postupaju u skladu sa propisima i reaguju na svako nasilje nad djecom;
 • Da se uspostavi SOS telefonska linija putem koje će djeca moći da zatraže pomoć i podršku; Da svi u društvu, na vrh liste svojih prioriteta stave djecu i njihova prava i da svi budemo šampioni djetinjstva budućih generacija.

 

 • Slažem se sa navedenim, potpisujem ovu inicijativu koju ću smatrati i dijelom svog svakodnevnog djelovanja.