Obećanje za sretno djetinjstvo

Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, bez obzira na to ko je, kakvo je i odakle.

Svako dijete ima pravo na odrastanje bez fizičkog povređivanja, koje je neprihvatljivo, bez obzira na to vide li se ožiljci ili ne.

Djeca su mali ljudi i sve što trebamo je pažljivo ih slušati, pružiti im mogućnost da govore o stvarima koje ih se tiču i vjerovati im. Pozitivnim primjerom, razgovorom i poticajem, riješit ćemo probleme i naučiti djecu da razlikuju dobro od lošeg ponašanja. Batinom ćemo samo povrijediti dijete.

Jednaka prava, ali posebnu pažnju trebaju djeca sa poteškoćama u razvoju. Poteškoće u razvoju djeteta ne smiju biti prepreka njihovom uključivanju u društvo.

Djeca sa fizičkim ili mentalnim smetnjama trebaju uživati pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju razvoj, dostojanstvo, unaprijeđuju samopouzdanje i olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici.

Zato obećavam da ću na svaki način, koji mi je dostupan, dati svoju podršku:

 • Da se omogući jednako pravo na pristup svim nivoima obrazovanja djeci sa smetnjama u razvoju, bez obzira na to u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive;
 • Da svako dijete sa poteškoćama u razvoju u Bosni Hercegovini ima jednaka prava pred obrazovnim,zdravstvenim i socijalnim institucijama, a da zaposleni u tim institucijama budu spremni da sa njima rade poštujući njihova prava i integritet;
 • Da roditelji i staratelji dobiju podršku u odgoju djece i pozitivnim metodama discipliniranja
 • Da svi nadležni organi postupaju u skladu sa propisima i reaguju na svako nasilje nad djecom;
 • Da se uspostavi SOS telefonska linija putem koje će svako dijete moći da zatraži pomoć i podršku;
 • Da svi u društvu, na vrh liste svojih prioriteta stave ostvarenje prava djece;
 • Da stvaramo generacije koje odrastaju sretno.

Obećanje dajem kao Glasnogovornik sretnog djetinjstva!

Potpisujem!  potpisnika

Lokalno: 201, Dodatno:

Obećanje za sretno djetinjstvo

 • Sva djeca imaju pravo na sretno djetinjstvo, bez obzira na bilo koje njihovo lično svojstvo ili mjesto gdje su rođena.
 • Fizičko kažnjavanje djece je neprihvatljivo, posljedice ostaju cijelog života, a sva djeca imaju pravo na djetinjstvo bez batina.
 • Djeci treba vjerovati, slušati ih, i pružiti im mogućnost da kažu svoje mišljenje o stvarima koje ih se tiču.
 • Razgovor, pozitivan primjer i nježna disciplina, snažniji su od svake batine.
 • I djeca koja su nasilna, zaslužuju posvećenost i ljubav kao jedini put prema promjeni ponašanja.
 • Poteškoće u razvoju djeteta ne smiju biti prepreka njihovom uključivanju u društvo.
 • Djeca sa poteškoćama u razvoju imaju jednako pravo na školovanje, zdravstvenu zaštitu, ljubav i sretno djetinjstvo.
 • Djeca sa fizičkim ili mentalnim smetnjama trebaju uživati pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbjeđuju dostojanstvo, unaprijeđuju samopouzdanje i olakšavaju njihovo aktivno učešće u zajednici.

Zato obećavam da ću dati svoju podršku:

 • Da se omogući jednako pravo na pristup svim nivoima obrazovanja djeci sa smetnjama u razvoju, bez obzira na to u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive;
 • Da svako dijete sa poteškoćama u razvoju u Bosni Hercegovini ima jednaka prava pred zdravstvenim i socijalnim institucijama, a da zaposleni u tim institucijama budu spremni da sa njima rade poštujući njihov integritet;
 • Da roditelji/hranitelji prestanu fizički kažnjavati djecu;
 • Da se izvrše neophodne izmjene/dopune postojećih porodičnih zakona u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u vezi sa izričitom zabranom fizičkog kažnjavanja djece;
 • Da svi nadležni organi postupaju u skladu sa propisima i reaguju na svako nasilje nad djecom;
 • Da se uspostavi SOS telefonska linija putem koje će djeca moći da zatraže pomoć i podršku; Da svi u društvu, na vrh liste svojih prioriteta stave djecu i njihova prava i da svi budemo šampioni djetinjstva budućih generacija.

 

 • Slažem se sa navedenim, potpisujem ovu inicijativu koju ću smatrati i dijelom svog svakodnevnog djelovanja.