Batina NIJE iz raja izašla

Udruženje za edukaciju djece Pričalice

Opis ideje +

“Batina NIJE iz raja izašla” je naziv projekta kojim Udruženje za edukaciju djece Pričalice želi doprinijeti sprečavanju nasilja nad djecom i promociji pozitivnog i prirodnog roditeljstva. Lokalna zajednica u kojoj trenutno djelujemo je općina Vogošća (a registrirani smo za djelatnost na državnom nivou). Ovaj naziv projekta smo izabrali zbog tradicionalno uvriježenog mišljenja da je fizičko i verbalno zlostavljanje djece opravdano ukoliko se u određenoj mjeri koristi u svrhu discipliniranja i odgoja. Na taj način niz generacija iz neznanja i naslijeđenog obrasca ponašanja upada u začarani krug – svoju djecu pretvaramo u one koji će fizički kažnjavati našu unučad. Stoga predlažemo da se kroz ovaj projekat kombiniraju različite aktivnosti i edukativno-kreativni alati za djecu i roditelje (koji će se moći trajno upotrebljavati i po završetku projekta) u svrhu osvještavanja roditelja i educiranja novih generacija da je svaki oblik nasilja nad drugom osobom nedopustiv. Ključ je u unapređenju emocionalne pismenosti – u prepoznavanju vlastitih i tuđih (posebno dječijih) emocija koje se nalaze u korjenu određenog ponašanja na koje reagiramo nasiljem. Vjerujemo da će se spriječiti fizičko nasilje nad djecom ako roditeljima kroz konkretne aktivnosti i primjere pokažemo da je pozitivno, prirodno i roditeljstvo puno emocionalnog uvažavanja, ljubavi, komunikacije i podrške nešto što nije teško postići ukoliko usvojimo naviku da razmišljamo o svojim i djetetovim emocijama. Aktivnosti ovog projekta nude konkretne alate i aktivnosti koje izgrađuju pozitivno roditeljstvo a kod djece unapređuju razvoj empatije i samopoštovanja. Promociju napuštanja naslijeđenog nedopustivog i nasilnog ponašanja ćemo provoditi kroz igrokaz, publikaciju i televizijski sadržaj da bismo uspostavili različite komunikacijske kanale i dostigli što veći broj korisnika ovog projekta.

Ključne aktivnosti +

1. Kreiranje edukativnog spota za roditelje i djecu pod nazivom “Batina nije iz raja izašla” (emitirat će se na lokalnoj televiziji i na društvenim mrežama), 2. Radionice pod nazivom “Prihvati sva lica mojih emocija” (za djecu i roditelje) koje će se baviti prepoznavanjem, prihvaćanjem i upravljanjem emocijama i kod djece i kod roditelja, te ukazivanjem na to da iza određenih ponašanja djece koja se etiketiraju kao nepoželjna (i time se opravdava kažnjavanje i nasilje) stoje emocije koje su ta ponašanja izazvala i da fokus treba biti na prepoznavanju emocije i komunikaciji, a ne na eliminaciji određenog ponašanja fizičkim kažnjavanjem. Na kraju radionice bit će izveden igrokaz koji nudi pozitivan ishod svakodnevnih scena koje inače završavaju fizičkim ili verbalnim nasiljem. 3. Kreiranje publikacije “Prihvati sva lica mojih emocija” koja sadrži priče što djecu uče o tome kako je nedopustivo fizički ozlijediti sebe ili drugoga, stranice za bojenje koje razvijaju empatiju, kreativne zadatke koji unapređuju emocionalni razvoj roditelja i djece, te minipriručnik i rječnik za roditelje. 4. Kreiranje društvene igre – dopadljivo dizajnirana staza koja uključuje bacanje kockica i kreatanje po poljima koje diktiraju izvlačenje kartica sa pitanjima i odgovorima koji promoviraju sprečavanje nasilja nad djecom i promociju prirodnog roditeljstva. Ovu igru mogu koristiti roditelji, edukatori/odgajatelji ili djeca samostalno.

Budžet +
5000 KM