“Bez svađe je slađe…”

Udruženje Žena "SEKA"

Opis ideje +

Ovaj projekat „Bez svađe je slađe…“ je osmišljen kao realizacija dječijih konferencija u pet osnovnih škola na područiju BPK-a. Akcenat je stavljen na temu nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja. Finalna aktivnost bi bila obilježavanje 19.novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom. Cilj programskog tj. edukativnog dijela je da kroz organizovanje mini konferencije, djeca osvjeste tematiku fizičkog nasilja ne samo nad djecom, već i između djece. Djeca su na konferenciji interaktivni učesnici/ce, koje želimo osnažiti da budu dobri promotori prevencije nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja. Osnovni cilj cjelokupnog projekta je omogućiti i pomoći djeci da rastu u prirodnom i zdravom okruženju bez nasilja, da odrastu u osobe koje ne vrše nasilje nad sobom i drugima. Želimo da utičemo na djecu, da ih osnažimo kako bi se što lakše i kvalitetnije borili sa mogućim zlostavljanjem, da adekvatno reaguju na svaku vrstu nasilja, a sve to u cilju razvijanja i poboljšanja zdrave kvalitete života. Djeca ne moraju uvijek biti uključena u čin nasilja, mogu biti i organizatori grupe, tj. podsticati i nagovarati druge da se nasilno ponašaju. Djeci koja se ponašaju nasilno takođe treba pomoći, a ne samo kazniti ih. Takva djeca su vrlo često i sama bila izložena nasilju, bilo u školi, porodici ili negdje drugdje. Ako se njima ne pomogne, oni će odrasti u nasilne odrasle ljude i nasiljem će „rješavati“ svoje probleme u porodici i društvu. Želimo pomoći i toj djeci! Kroz projekat želimo i promovisati rad UŽ „SEKA“ , organizacije koja svoje aktivnosti bazira i realizuje kroz svoj temeljni projekt Kuća „SEKA“- Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj. Pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci u svakodnenvim problemima i poteškoćama, saradnjom sa drugim ustanovama/organizacijama, UŽ „SEKA“ na prvo mjesto stavlja dijete, poštujući njihova prava i štiteći ih od svakog vida nasilja, diskriminacije i omalovažavanja.

Ključne aktivnosti +

Organizovanje konferencija za djecu za sve osnovne škole na području BPK-a u mjesecu oktobru. OŠ „Husein ef. Đozo“ – Goražde OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ – Goražde OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar „- Vitkovići OŠ „Ustikolina“ , – Foča-Ustikolina OŠ „Prača“ – Prača Na konferencijama bi učestvovali predstavnici Vijeća učenika, zajedno sa predstavnicima svakog odjeljenja. Sve informacije kao i promotivni materijal sa konferencije, oni bi dalje prenjeli ostalim učenicima iz svoga razreda. Priliku za tu vrstu prezentacije bi imali na času odjeljenske zajednice. Konferencija je osmišljena kao mjesto gdje će djeca biti aktivni sudionici istog, a ne pasivni posmatrači/učesnici. Imali bi priliku da razgovaramo o nasilju kojem su izložena djeca, načinima kako ga iskorjeniti i preventivno djelovati, kako reagovati u slučaju nasilja itd. Na konferenciji djeca bi dobila promotivne bedževe, fascikle i materijal (letci) koji bi dalje mogli da distribuiraju. Također bi imali pauza uz osvježenje (sokovi i grickalice) Finalna aktivnost bi bilo obilježavanje 19 novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom. Obilježavanje bi podrazumijevalo organizovanje javnog štanda u kojoj bi aktivni učesnici bila djeca. Upriličili bi štand na kojem bi djeca stanovništvu dijelila promotivne bedževe i letke čiji bi sadržaj informisao o fizičkom nasilju nad djecom ali i između djece. Također je bitno da stanovništvo bude upoznato sa rizicima i posljedicama koje fizičko nasilje ostavlja kod djece. Djeca bi razgovarala sa stanovništvom o preventivnim mjerama koje bi mi svi zajedno trebali da učinimo. Štand bi bio upriličen na frekfentnom dijelu grada sa ciljem da bude dostupan što većem broju stanovništva. Sve aktivnosti bi bile promovisanje putem medija i fotografija. Napomena: U prilogu vam dostavljamo fotografiju ja jedne od naših konferencija koje smo upriličili za djecu, članove/ce UŽ “SEKA”, a koju smo finansirali iz našeg skromnog budžeta. Također ka podrška našoj ideji dodali smo link za video prezentaciju koju je organizaciju ranijih konferencija za djecu pripremila naša kolegica.

Budžet +
2.000 KM
Fotografija +
Video +