Razumjevanjem do zdravog odrastanja

Centar za psihoterapiju "U povjerenju"

Opis ideje +

Upoznavanje budućih roditelja (trudnica, mladih majki i njihovih partnera) te šire zajednice sa roditeljstvom- kako da vaspitaju djecu da rastu i razvijaju se u samostalne i psihički zdrave osobe. Važno je znati šta u vaspitanju dovodi do poželjnog ponašanja djece, a šta može imati štetan uticaj na njihov rast i razvoj.

Ključne aktivnosti +

Kampanja o pozitivnom roditeljstvu koja bi obuhvatala slijedeće aktivnosti: 1. Predavanja o roditeljstvu namjenjena budućim roditeljima koji pohađaju Školu za trudnice Radosnica (2 predavanja- 30 učesnika). Učesnici bi imali priliku da se upoznaju šta je djeci potrebno da bi se razvijala u psihološki zdrave i samostalne osobe sa akcentom na značaj razvijanja odnosa koji karakteriše razumjevanje, toplina i dostupnost za razvoj djeteta te i odgoj uopšte. Takođe će biti upoznati sa efikasnim načinima na koji mogu da upravljaju ponašanjem djece po uzrastima te preveniraju potencijalne situacije fizičkog kažnjavanja. Upoznavanje sa štetnim uticajem grubog odgoja (vikanje, omalovažavanje, vrijeđanje) i fizičkog kažnjavanja na razvoj ličnosti djeteta će takođe biti posebno istaknuto. 2. Grupe podrške za mlade mame polaznice Škole za trudnice Radosnica (2 grupe/ 30 učesnica). Majke sa malom djecom vrlo često se osjećaju iscrpljeno zbog intenzivnog kontakta sa dječijim potrebama te se vrlo brzo nađu u začaranom krugu kada je u pitanju disciplinovanje koje onda lako preraste u začarani krug međusobne frustracije i nerazumjevanja pa i fizičko kažnjavanje. Grupe bi se odnosile više na pružanje podrške i savjetodavni rad vezano za odgoj i specifične poteškoće sa kojim se susreću. Grupe i predavanja bi realizovao psiholog/ psihoterapeut iz Centra za psihoterapiju koji ima iskustva sa ovom tematikom. Naime u našem centru se pored psihoterapijskog i savjetodavnog rada sa djecom i roditeljima organizuju psihoedukativne grupe o refleksivnom roditeljstvu baziranom na empatiji i razumjevanju dječijeg ponašanja kao osnove vaspitanja. Teorijski okvir i praktične smjernice za psihoedukativne grupe o refleksivnom roditeljstvu je psihoanalitička teorija mentalizacije Pitera Fonagija. Istraživanja su pokazala da roditeljstvo koje je bazirano na izgradnju kvalitetnog odnosa (razumjevanju potreba djece i pozadine- uzroka dječijeg ponašanja -refleksivno roditeljstvo) prevenira sukobe te smanjuje “teško ponašanja” kod djece (Fonagy & Bateman, 2016; Fonagy & Luyten, 2009; Fonagy, Luyten, & Strathearn, 2011). Takođe, pažnju posvećujemo uticaju medija na razvoj djece te organizujemo predavanja namjenjena roditeljima sa ciljem osnaživanja njihove roditeljske uloge kada je uticaj medija na razvoj i vaspitanje djece u pitanju (kojim sadržajima i u kojoj mjeri djeca treba da budu izložena, kad i kako da im se uvede internet te korištenje različitih sadržaja i socijalnih platformi, prepoznavanje i reagovanje na sajberbuling). 3. Izrada priručnika koji bi se dijelio u elektronskom formatu putem relevantnih fb grupa i portala namjenjenih roditeljima i majkama. Takođe bi se štampao određen tiraž koji bi se dijelio u školama za trudnice. Priručnik bi sadržavao sve relevantne informacije vezane za odgajanje djece, njihov razvoj, tehnike disciplinovanja sa posebnim akcentom na kvalitet odnosa te štetnost grubog odnosa i fizičkog kažnjavanja na razvoj ličnosti djeteta i njegovo psihičko i fizičko zdravlje. Ovaj priručnik bi se mogao dijeliti i nakon završetka projekta polaznicima Škole za trudnice Radosnica čime bi se obezbjedila njegova održivost. 4. Onlajn kampanja kojom bi se promovisalo pozitivno roditeljstvo i sva bitna pitanja koja se odnose na vaspitanje, rast i razvoj djece.Putem fb stranice i portala Centra za psihoterapiju “U povjerenju” koja ima 2 200 pratitelja bi se redovno objavljivale i dijelile najave dešavanja (predavanje i grupe), postovi sa porukama, video klipovima i tekstovima koji bi podržavali osnovni cilj kampanje. Sve ove informacije bi se proslijeđivale relevantnim portalima i grupama koje okupljaju majke i roditelje kako bi se obuhvatio što veći broj roditelja.

Budžet +
4700 BAM
Fotografija +
Video +