U KLOVNICINOJ ČITAONICI VRIJEME JE ZA BAJKU, NE ZA KAZNU!

Vernesa Manov

Opis ideje +

“U KLOVNICINOJ ČITAONICI VRIJEME JE ZA BAJKU, NE ZA KAZNU” spoj je različitih edukativno-umjetničkih elemenata( književna djela, teatar, radio, film,internet) objedinili u jedinstveni multumedijalni program – dječiji televozijski program za promoviranje kampanje protiv fizičkog kažnjavanja djece. Već šest mjeseci realizirani radijski program na Radiju Donji Vakuf u kojem nastaju edukativno-umjetničke priče i bajke za promociju prava djeteta, podiže svijest o nenasilnoj komunikaciji i djetinjstvu bez fizičkog i psihičkog zlostavljanja, dobio bi i svoju televizijsku verziju jer je televizija ipak medij kojim se može i vizuelnim efektima i medijima – (strip, film, spotovi) više doprijeti do javnog mjenja i progovarati o tome da je fizičko nasilje nedopustivo. Program je osmišljen kao tv serijal za djecu i mlade u kojem Klovnica u svojoj čitaonici predstavlja- EKRANIZIRANE TV bajke i priče sa temama o sretnom i zdravom djetinjstvu, o prevazilaženju konfliktnih situacija, razvijanju većih nivoa tolerancije i svijesti o izbjegavanju bilo kojeg vida kažnjavanja djece,a onda sa djecom, mladima i odraslima “otvarati”prostor dijaloga o idejama iz priča i bajki koje možemo primjenjivati i u životu. U serijalu bi se kroz tv priče i bajke razvijale svijesti o mnogobrojnim drugim aspektima odrastanja, komunikacije. Klovnica u stvarnom životu ima od rođenja blaži fizički problem koji je ne spriječava da normalno živi te je uzor mnogobrojnima. Posao i stvaralaštvo posvetila stvaranju pomaže djeci da sretno, kvalitetno i bez predrasuda žive djetinjstvo i odrastaju. Sve gore navedeno Klovnica unosi u svojim programima. MOTIV :Nedostatak televizijskog edukativnog programa nagnao me da osmislim multimedijani edukativno-umjetnički tv program( nakon izdavanja “Bajka o srcu u teatru”,spota “Beskrajem djetinjstva” i predstave o nenasilju “ČAS U TEATRU”) u kojem bi prava i pravilan razvoj djeteta, te kampanja o nekažnjavanju djece, izražena kroz različite medije interesantne i savremene sigurno utjecala na razvijanje svijesti i djece i odraslih.

Ključne aktivnosti +

– Osmišljavanje sinopsisa i scenarija za televizijski serijal promoviranja kampanje o fizičkom nekažnjavaju djece; – Saradnja/ dogovori sa saradnicima( tehničkom ekipom) i učesnicima( djeca, mladi, odrasli) u snimanju tv serijala; – Tehnička priprema za realiziranje snimanja serijala; -Snimanje tv serijala – multimedijalnog sadržaja /programa kampanje za svako dijete; – Saradnja sa medijima za promovisanje TV SERIJALA “U Klovnicinoj čitaonici vrijeme je za bajku,a ne kaznu”; – Promovisanje sadržaja u školama i centrima na časovima ČOZ-a i vannastavne aktivnosti; – Inkluzirani sadržaj predstavljati u udruženjima i centrima sa djecom sa posebnim potrebama.

Budžet +
2.200
Fotografija +
Video +