Za srećnije djetinjstvo

Mirza Halilčević i Vanja Lazić

Opis ideje +

Ideja projekta jeste dekonstrukcija emotivnog nasilja koje se kroz odgoj suptilno vrši nad djecom, a koje nerijetko prethodi i fizičkim disciplinskim mjerama. Rečenice poput: „Dok živiš pod mojim krovom…“ ili „Vidjet ćeš kad dođeš kući“ se nalaze u fokusu naše ideje upravo zbog svog subverzivnog potencijala preko kojeg se djetetu oduzima autonomija.

Ključne aktivnosti +

– Prikupljanje tekstualnog materijala, najprepoznatljivijih verbalnih i neverbalnih oblika emotivnog nasilja iz odnosa roditelja prema djetetu – Ilustriranje odabranih najreprezentativnijih primjera, uz pažljivo naglašavanje detalja, govora tijela, izraza lica, tjelesnih imperativa i odnosa moći (cca 20 ilustracija) – Pisanje pripadajućeg kratkog teksta uz ilustracije – tumačenje ilustracije, tumačenja likova i govora tijela, posljedice takvog odgojnog pristupa i alternative – Priprema za štampu, prelom i dizajn. – Promocija i ditribucija.

Budžet +
4000 BAM
Fotografija +