Uslovi konkursa

Ukoliko imate ideju kako da u vašoj zajednici promovišete primjere pozitivnog odgoja i zagovarate sprječavanje i iskorjenjivanje fizičkog kažnjavanja djece, prijavite se na izazov i osvojite stručnu i finansijsku podršku.

Pozivamo vas da zajedno mijenjamo djetinjstva budućih generacija i da se priključite kampanji Čuvari sretnog djetinjstva!

Tri najbolje ideje nagradićemo mentorskom i finansijskom podrškom uz raspoloživi fond od ukupno 10.000,00 KM.

Ako imate dobru ideju i želte da se priključte, pratite sljedeće korake:

  1. 1.08 – 15.09: Prijavite ideju, popunjavanjem formulara. Ukoliko bude potrebno, naš tim će poslati sugestije ili dodatne informacije kako bismo upotpunili prijavu;
  2. 15.09 – 5.10: Ideomat. Od 15. septembra do 5. oktobra, učestvujte na ideomatu i sa mentorima razvijte i osnažite svoje ideje;
  3. 8.10 – 19.10: Glasanje zajednice. Od 8. oktobra vaše ideje biće dostupne javnosti putem web platforme, a online zajednica imaće priliku da vas podrži glasanjem na platformi www.sretnodjetinjstvo.ba, od 8. oktobra do 19. oktobra;
  4. 29.10: Prezentacija ideja i proglašenje pobjednika. Deset ideja sa najvećim brojem glasova sakupljenim tokom online glasanja ući će u uži krug i dobiti priliku da prezentiraju ideje timu stručnjaka i dođu na korak do pobjede;
  5. 29.10- 19.11: Start. od 29. oktobra do 19. novembra je vrijeme za implementaciju ideja.

Naša djeca su ogledalo budućnosti. Kako danas postupamo sa našom djecom utiče na njihovo zdravlje, samopoštovanje i osjećaj blagostanja.

Predložite inovativne i kreativne projekte na temu promocije pozitivnog odgoja i zagovaranja za sprječavanje i iskorjenjivanje fizičkog nasilja nad djecom.

Pozitivan odgoj fokusira se na uzroke ponašanja djeteta i pružanjem pozitivnih primjera, uvođenjem nježne discipline i poštovanjem djeteta mijenja neželjene oblike ponašanja. Nasuprot pozitivnom odgoju je fizičko kažnjavanje, koje čak i kada se koristi kao „disciplinska mjera“, može imati značajne trenutne i dugotrajne negativne posljedice po djecu. Mnogobrojna istraživanja su dokazala povezanost između fizičkog kažnjavanja djece i kasnijeg usvajanja agresivnog i nasilnog ponašanja, urušavanja mentalnog zdravlja i drugih zdravstvenih problema.

NAZIV, SJEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Fondacija za nove komunikacije Dokukino
ul. Koturova 6
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 447 227
info@sretnodjetinjstvo.ba

NAZIV, VRIJEME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Takmičenje se organizuje pod nazivom Čuvari sretnog djetinjstva i namijenjeno je pojedincima, formalnim i neformalnim grupama, udruženjima i organizacijama iz Bosne i Hercegovine. Konkurs se organizuje na internet platformi sretnodjetinjstvo.ba, a zainteresovani prijavljuju projekte isključivo popunjavanjem formulara dostupnog na platformi.

Konkurs za prijavu ideja otvoren je u periodu od 1.8.2018. do 15.9.2018. godine, uključujući granične datume.

MJESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA

Pravo učešća na takmičenju Čuvari sretnog djetinjstva imaju fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, neformalne grupe sačinjene od državljana Bosne i Hercegovine, organizacije i udruženja registrovana na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Učestvujući na Konkursu Učesnici prihvataju u cijelosti ova Pravila.

DETALJAN MEHANIZAM PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Proces počinje online otvaranjem Konkursa, nakon čega timovi mogu da prijave projektne ideje i to isključivo popunjavanjem online formulara dostupnog na platformi sretnodjetinjstvo.ba.

Nakon prijave projektne ideje, ukoliko je ona u skladu sa Pravilima konkursa, Organizator odobrava ideju i objavljuje detaljne informacije o projektu na platformi u okviru Galerije projekata.

Po isteku roka za prijave projektnih ideja pregled svih kvalifikovanih prijedloga biće dostupan na platformi sretnodjetinjstvo.ba, a zainteresovana javnost moći će da glasanjem bira koga želi da podrži u nastavku takmičenja.

VRSTA NAGRADA

Nagradni fond iznosi ukupno 10.000KM i biće raspoređen na tri dobitnika rangirana prema ocjenama glasanja javnosti i stručnog žirija (vidi dole) i to tako da se:

  • Prvorangiranom dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 5.000KM;
  • Drugorangiranom dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 3.000KM;
  • Trečerangiranom dodjeljuje novčana nagrada u iznosu od 2.000KM.

Osim novčane nagrade, izabrani projekti će dobiti i stručnu, mentorsku podršku za realizaciju svoje ideje.

NAČIN I POSTUPAK ODABIRA POBJEDNIKA

Po završetku javnog glasanja na platformi sretnodjetinjstvo.ba, formira se rang lista podržanih ideja koja je osnova za konačni izbor pobjedničkih timova. Konačni rezultati proglašavaju se po završetku glasanja stručnog žirija i to tako što glasovi javnosti čine 40%, a glasovi stručnog žirija 60% konačnog zbira bodova. Ukupan broj članova/ica stručnog žirija, koji će činiti predstavnici/e UNICEF-a BiH, Delegacije Evropske unije u BiH i Propulsion-a, je maksimalno pet (5).

NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator će po okončanju takmičenja pobjednike nagraditi. Dobitnici nagrada sa Organizatorom potpisuju ugovor, gdje će biti jasno definisana prava i obaveze vezane za realizaciju pobjedničkog projekta.

Rok za završetak projektnih aktivnosti koje budu izabrane na Konkursu je 19. novembar 2018. godine.

Učesnici su u obavezi da primljena sredstva koriste isključivo u svrhe definisane ugovorom.

Ukoliko učesnici odustanu od realizacije projekta dužni su da o tome pismeno obavijeste Organizatora i da primljena sredstva na ime realizacije Projekta vrate Organizatoru. Ako učesnici iskoriste sredstva mimo namjene za koju su im data, dužni su da primljena sredstva vrate Organizatoru, bez odlaganja.

UNICEF u Bosni i Hercegovini je jedan od recipijenata EU sredstava za implementaciju projekta “Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“. Cilj regionalog djelovanja je promocija poštivanja ljudskih prava i stvaranje  učinkovitijih i inkluzivnijih javnih službi u vezi sa ranjivim skupinama (djeca žrtve nasilja i djeca sa poteškoćama u razvoju), putem osniživanja civilnog društva i promocijom saradnje u regiji.

Izabrani projekti se moraju implementirati u periodu od 29. oktobra do 19. novembra 2018. godine.

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Učesnici koji su prilikom prijavljivanja na Konkurs pružili netačne podatke gube pravo na dalje učešće u konkursu, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo su odgovorna za takvu zloupotrebu podataka. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu ili zloupotrijebiti glasanje je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ako se procijeni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način učestvuju u neorganskom generisanju glasova (nagle promjene broja glasova, bilo kakve naznake prevarnih postupaka), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.

UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati Organizatori Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, djeca, supružnici, niti organizacije i/ili pojedinci koji nisu predviđeni pravilima konkursa ili su u sukobu interesa. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtijevaju drugačije nagrade ili nagrade u višim iznosima od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

PUBLICITET

Učešćem na Konkursima učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci mogu objaviti na internet platformi sretnodjetinjstvo.ba, kao i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube..

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumijeva se da je Učesnik dao sljedeću izjavu u smislu propisa o zaštiti podataka o ličnosti: “Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moju fotografiju i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona  smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobjednika Konkursa, za vrijeme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodjele nagrada pobjedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti.

Principi obrade ličnih podataka prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH

Kontrolor je obavezan da:
a) lične podatke obrađuje na pravičan i zakonit način;
b) lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe ne obrađuje na bilo koji način koji nije u skladu s tom svrhom;
c) lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe;
d) obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno;
e) lične podatke koji su netačni i nepotpuni, s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, izbriše ili ispravi;
f) lične podatke obrađuje samo u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni;
g) lične podatke čuva u formi koja dopušta identificiranje nosioca podataka ne duže nego što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju;
h) osigura da se lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe ne objedinjuju ili kombiniraju.

AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na konkursu, smatraće se da je učesnik dao automatski i sljedeću izjavu: „Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na projektima, idejama sa kojima učestvujem na konkursu i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica”.

ODGOVORNOST

Organizator se ne smatra odgovornim i neće snositi odgovornost za bilo kakve posljedice, ako internet platforma sretnodjetinjstvo.ba privremeno bude van funkcije uslijed više sile, odnosno uslijed događaja koji su van kontrole Organizatora.

PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obaviješteni putem pismenog obavještenja na internet platformi sretnodjetinjstvo.ba.

PRAVO IZMJENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da takve izmjene bez odlaganja objavi na internet platformi sretnodjetinjstvo.ba.